Mat. Fashion – Easy 97,2

Mat. Fashion – Easy 97,2 ❤️

MATFASHION_KATERINA ZARIFI_2013,693 denim - 1273,691 blouse - 4041,691 blazer (2)

 

Η Mat. Fashion, o Easy 97,2 και η Κατερίνα Ζαρίφη κάτι ετοιμάζουν και πλέον δεν είναι μυστικό!

Κέρδισε μια δωροεπιταγή 50€ με αγορές από τη Mat. Fashion! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις συντονισμένη στον Easy 97,2 και στην εκπομπή “Easy Breakfast” 6:00-10:00, με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, και να πάρεις μέρος στο καθημερινό-πρωινό quiz ερωτήσεων.

easy97,2

 

Ένας νικητής ή μια νικήτρια την ημέρα, θα κερδίσει δωροεπιταγή 50€ με αγορές αρχικών τιμών, από τη νέα συλλογή της Mat Fashion. Η εξαργύρωση γίνεται στο νέο κατάστημα μας στο The Mall Athens!

Μην χάνεις ευκαιρία λοιπόν! Κάποια σε περιμένει…

matfashion_zarifi_2020,693-7127,691-5546,691

Βρες αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού, εδώ:

 

Όροι διαγωνισμού Mat. Fashion – Easy 97,2 ❤️

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΕΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- (ΜΟΝΕΔΑΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) με διακριτικό τίτλο MAT FASHION» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο Mat. Fashion Easy 97,2 ❤️ Δωροεπιταγή 50€” (εφεξής το «Διαγωνισμό»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, του ραδιοφωνικού σταθμού Easy 97,2 καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4] Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 16/4/2018 μέχρι νεωτέρας.  

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων κατά την εκπομπή Easy Breakfast 06:00-10:00 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη.

6] Ανάδειξη νικητή: Ένας/Μία νικητής/νικήτρια, ανά ημέρα, ο/η οποίος/α θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 50€ με αγορές, αρχικών τιμών, χωρίς να συνδυάζεται με άλλη έκπτωση ή παράλληλη προωθητική ενέργεια, από το κατάστημα Mat. Fashion στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens (επίπεδο 2), θα προκύψει από quiz ερωτήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού. Η δωροεπιταγή 50€, μπορεί να εξαργυρωθεί σε διάστημα εντός 6 μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα προϊόντα που επιλέγονται με χρήση της δωροεπιταγής δεν αλλάζονται σε κανένα κατάστημα.

7] Η δωροεπιταγή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλο δώρο ή χρήματα.

8] Η επικοινωνία με το νικητή θα γίνεται από το Ραδιοφωνικό σταθμό Easy 97,2.

9] H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Blogzine.

10] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και Μέλος, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους (γ) εφόσον δεν επιδείξει επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ΑΤ, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ) κατά την εξαργύρωση της δωροεπιταγής. Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο του/της νικητή/τριας, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης δώρου.

11] Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για τη χρήση φωτογραφιών και βίντεο που θα προκύψουν κατά την παραλαβή/αποδοχή του δώρου. Το προαναφερόμενο επικοινωνιακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της ενέργειας μέσω του Internet και των Social Media. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον/την νικητή/τρια, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

12] Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων ή/και νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

14] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα της διοργανώτριας στο Blogzine.

15] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που το Μέλος, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.